Strona Główna / O Projekcie

„Historia zamknięta w fotografii - miasta ponad granicami”, to projekt, który  realizowany będzie przez  Miejską Bibliotekę Publiczną w Kędzierzynie-Koźlu przy współpracy biblioteki w czeskim Przerowie do końca października 2012r. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE. Całkowita wartość projektu  to 20 185,00 €, wartość dofinansowania z EFRR 17 157,25 €.
Celem projektu jest integracja i aktywizacja  społeczności pogranicza m.in. poprzez organizację spotkań i odczytów z historykami, znawcami przedmiotu oraz wspólnemu konkursowi „Portret miast - Kędzierzyn-Koźle - Prerov”.
Realizacja projektu opierać się będzie na organizacji:

  • konkursu pt. „Portret miast - Kędzierzyn-Koźle - Prerov”. Przedmiotem konkursu będzie dotarcie do ciekawych zdjęć z albumów prywatnych mieszkańców obu miast, prezentujących miejsca, ludzi, związane z nimi wydarzenia sprzed roku 1990. Akcja zbierania fotografii przeprowadzona będzie przez obie współpracujące biblioteki. Oryginały zdjęć po zeskanowaniu zwrócone zostaną właścicielom, a ich kopie po obróbce komputerowej zamieszczone zostaną w internetowej galerii. Każdy z partnerów projektu na etapie lokalnym powoła jury konkursowe, które wyłoni najlepsze zdjęcia, a te z kolei poddane zostaną wspólnej ocenie przez polsko-czeską komisję. Planuje się przyznanie nagród i wyróżnień w dwóch kategoriach: miejsca i ludzie. Ponadto, internauci z obu krajów będą mogli wybrać swoje zdjęcia. Właściciele najlepszych otrzymają upominki.
  • spotkań  i odczytów z historykami, znawcami historii Śląska i Moraw. Działania te  będą skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych i mają za zadanie pokazać historię, kulturę i życie społeczno-gospodarcze regionu, jak również zwrócić uwagę na wpływy czeskie na język i kulturę Śląska. Z młodzieżą czeską spotkają się historycy i naukowcy z Polski, natomiast wykłady dla uczniów z Polski przeprowadzą czescy historycy, którzy opowiedzą o historii Przerowa
  • opracowania i wydania polsko-czeskiej pokonkursowej publikacji w której znajdą się najlepsze zdjęcia wyłonione w konkursie 
  • imprez finałowych w Polsce i Czechach podsumowujących konkurs, podczas, których wręczone zostaną upominki, pokazana pokonkursowa wystawa oraz odbędzie się promocja wydanej książki
  • realizacji filmu dokumentującego projekt 
Imprezy finałowe w Polsce i Czechach będą działaniami kończącymi projekt, natomiast wieloletnimi efektami po jego realizacji będzie wspomniany film oraz pokonkursowa książka.Natomiast pierwszym działaniem inaugurującym projekt w Polsce i Czechach jest konkurs „PORTRET MIAST – Kędzierzyn-Koźle - Přerov”, skierowany do wszystkich mieszkańców, którzy posiadają ciekawe i wartościowe zdjęcia sprzed 1990 r. prezentujące miejsca, ludzi i związane z nimi wydarzenia.
Projekt Historia zamknięta w fotografii - miasta ponad granicami jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. PRZEKRACZAMY GRANICE